Het bouwbesluit over isolatie & minimale Rc-waarden.

Naast een besparing op de energierekening en een warmer huis, is een van de grote voordelen van isolatie dat het duurzaam is. Omdat er vanuit de overheid steeds meer eisen zijn voor woningen om zo duurzaam mogelijk te worden gemaakt, zijn er een aantal richtlijnen opgesteld waaraan de thermische isolatie (de rc-waarde) van een gebouw moet voldoen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Alle nieuwe gebouwen moeten aan deze eisen voldoen, net als gebouwen die een grote renovatie ondergaan. Wij leggen u in het kort uit hoe dit precies werkt, wat het voor u betekent en hoe het effect heeft op het isolatie materiaal

Let op: het gaat hier om de Rc-waarde, dus de isolatiewaarde van de totale constructie. Kijk ook eens op onze pagina over subsidie isolatie 2023.

Wat zijn de minimale Rc-waarden volgens het bouwbesluit?

In het bouwbesluit is vastgelegd aan welke Rc-waarden gebouwen precies moeten voldoen. Hieronder vindt u alle minimale waarden voor zowel nieuwbouw als renovatie. Wat precies het verschil is tussen nieuwbouw en renovatie, leest u verderop in dit artikel.

ConstructieNieuwbouwRenovatie
GevelsRc 4,7 m2 K/WRc 1,3 m2 K/W
DakenRc 6,3 m2 K/WRc 2,0 m2 K/W
VloerenRc 3,7 m2 K/WRc 2,5 m2 K/W

Meer weten over welke isolatiematerialen geschikt zijn volgens de normen van het bouwbesluit? Bekijk dan onze pagina met uitleg over de Rd-waarde, Rc-waarde en lambdawaarde per product.

Rc-waarde voor gevels, daken en vloeren in het bouwbesluit

Wat valt er precies onder gevels, daken en vloeren? Lees hieronder wat dit volgens het bouwbesluit inhoudt. 

1. Gevels

 • Verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte. 
 • Inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte. 
 • Een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen.
Gevel huis
Dak

2. Daken.

 • Horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte. In de praktijk vallen hier voornamelijk platte en schuine daken onder.

3. Vloeren.

 • Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte. 
 • Een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en de grond of het water. 
 • In de praktijk dus altijd de vloer, zolang zich hier direct onder een kruipruimte, zand of water bevindt.
Houten vloer leggen

Wat is Rc-waarde en hoe bereken ik dat?

Er zijn verschillende waarden die de u iets vertellen over de mate waarin isolatiemateriaal in staat is om warmte en kou te weren. De Rc-waarde is hier een van, en moet niet verward worden met de R-waarde en Rd-waarde. De Rc-waarde geeft aan hoe goed de hele constructie erin is om de warmte binnen te houden. Hoe hoger deze waarde is, hoe beter het isolerend vermogen van een gebouw is. Hoe de Rc-waarde berekend wordt, leest u hier

Wat is het verschil tussen nieuwbouw en renovatie bouwbesluit eisen?

In het bouwbesluit bestaan voor zowel nieuwbouw als renovatie aparte eisen. Maar wat is nu precies nieuwbouw? En wat is renovatie?

Nieuwbouw 

 • Alle volledig nieuw te bouwen woningen.
 • Aan-/opbouwen (denk aan het plaatsen van een dakkapel of uitbouw). 
 • Verbouwingen waarbij minimaal 25% van het oppervlak van de integrale gebouwschil (dak, gevel, vloer) wordt gewijzigd of vergroot. Bij een grote verbouwing is de kans groot dat u rekening dient te houden met de nieuwbouweisen voor uw constructie, zoals vastgelegd in het bouwbesluit.

Is uw verbouwing van een kleiner formaat dan 25%, dan gelden de renovatie richtlijnen. Deze eisen liggen lager dan bij nieuwbouw. Kleine verbouwingen komen vaak voor bij het na-isoleren van een spouwmuur of na-isolatie van een hellend dak tegen het dakbeschot of onder de pannen. Desalniettemin, moet iedere renovatie minimaal voldoen aan de Rc-waarde van 1,3 m2K/W. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de huidige isolatiewaarde het minimum is voor de nieuwe isolatiewaarde. Als u een renovatie doet, mag de Rc-waarde dus nooit lager worden.

Wat zijn de EPC/BENG-eisen?

Naast de richtlijnen voor isolatiewaarde, bevat het bouwbesluit ook eisen voor de energieprestatie van een gebouw. Tot 1 januari 2021 was dit de EPC-eis: de energieprestatiecoëfficiënt. Deze index geeft aan hoe energie efficiënt een woning is in vergelijking met het basisjaar 1990. Moderne woningen dienen te voldoen aan een EPC getal van 0,4. Dat betekent dat een woning 40% energiezuiniger is dan in 1990. 

De EPC is sindsdien vervangen door de BENG: Bijna Energieneutraal Gebouw. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle gebouwen aan de BENG-eisen voldoen. De BENG is ingedeeld in 4 onderdelen: BENG 1, 2 & 3, en de TO-juli. Elk van deze indicatoren heeft een eigen toetsingsgetal. De onderdelen gaan over energiebehoefte van het gebouw, primair fossiel energieverbruik, het aandeel hernieuwbare energie en oververhitting. Daarnaast moeten energie-adviseurs nu een nieuwe certificering hebben om de energie-label/index te mogen bepalen. Meer weten over de BENG? U vindt meer informatie op de website van RVO.

Welk isolatiemateriaal kies ik voor de hoogste rc-waarde?

Welk isolatiemateriaal voor uw klus het beste is, blijft altijd een belangrijke afweging, omdat u voor het behalen van een bepaalde rc-waarde het juiste isolatiemateriaal dient te gebruiken. Wat het beste isolatiemateriaal is voor uw klus kunt u nalezen op deze pagina: wat is het beste isolatiemateriaal voor mijn klus? Ieder isolatiemateriaal heeft zijn eigen thermische eigenschappen met specifieke isolatiewaardes. De meest gebruikte isolatiematerialen zijn PIR, glaswol, steenwol en EPS. PIR is daarbij vaak favoriet, omdat deze het beste isoleert met een geringe dikte. Op die manier bereikt u eenvoudig de benodigde Rc-waarde. Bij Isodirect vindt u een ruim assortiment aan zowel A-keus als B-keus PIR isolatie.

Meer weten over het bouwbesluit en de richtlijnen? Op de website van de Rijksoverheid vindt u het hele bouwbesluit. Kijk ook eens op onze pagina’s over subsidie voor isolatie: subsidie isolatie 2021 en subsidie isolatie 2022 en subsidie isolatie 2023

Advies nodig voor het bouwbesluit en uw isolatieklus?

Vertel ons waar we u mee kunnen helpen:

  Isodirect direct goede isolatiematerialen

  alle adviespagina's