Klantenservice

Isodirect logo horizontaal direct goede isolatiematerialen

Particulier en zakelijk

Voordelige isolatie voor iedereen

Isolatiewaarde: Alles over de verschillende isolatiewaardes.

Isolatiematerialen hebben verschillende isolatiewaarden. Deze isolatiewaarden worden aangegeven als RC waarde, RD waarde en de lambda waarde. Een isolatiewaarde geeft aan hoe goed het isolatiemateriaal in staat is om warmte en kou te weren. 

Maar wat betekenen deze termen precies en hoe gebruikt u deze isolatiewaarden bij de keuze voor een bepaald isolatiemateriaal? Wij geven u in dit artikel een duidelijk overzicht van alle isolatiewaarden: RD waarde, RC waarde, lambda waarde, K-waarde en U-waarde.

Welke isolatiewaardes zijn er voor isolatiematerialen?

Er zijn een aantal isolatiewaardes en elke waarde heeft zijn eigen berekening. We onderscheiden de volgende isolatiewaardes:

RD en RC waarde van isolatiematerialen

In de praktijk worden de RD waarde en RC waarde het meest gebruikt. Over deze twee termen ontstaat dan ook vaak verwarring. De RD waarde geeft de isolerende werking van het isolatiemateriaal weer. Dit wordt ook wel RD waarde isolatie genoemd. De RC waarde vertelt iets over de isolerende werking van de gehele constructie.

RC waarde: resistance construction

De ‘r’ in RC waarde staat voor Resistance, wat ‘weerstand’ betekent. Om de RC-waarde te kunnen berekenen heeft u de lambdawaarde nodig.

De formule voor de lambdawaarde = warmtegeleidingscoëfficiënt / L-waarde / ƛ . U hoeft deze uiteraard niet zelf uit te rekenen. Wij hebben hieronder een uitgebreid overzicht gemaakt met de lambdawaarden van de meest voorkomende isolatiematerialen.

De lambdawaarde; wat is dat?

De lambdawaarde, ook wel uitgedrukt als het symbool ƛ, is de warmtegeleiding van het isolatiemateriaal. Een hogere waarde betekent dat het materiaal beter warmte geleidt. In tegenstelling tot de RD-waarde en RC-waarde, wilt u dat de lambdawaarde juist zo laag mogelijk is. 

Zorg dat de lambdawaarde laag is

Om warmte vast te houden, wilt u zo min mogelijk warmte doorvoeren. Hoe minder warmte het isolatiemateriaal doorvoert, hoe beter het materiaal isoleert. Dus hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.

De lambdawaarde is echter onafhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal. Dat betekent dat een PIR isolatieplaat van 100 mm dik dezelfde lambdawaarde heeft als een PIR isolatieplaat van 20 mm dik. Een materiaal met lage lambdawaarde kan dus alsnog goed isoleren met een hogere dikte.

De eenheid voor de lambdawaarde is W/m.K. Deze waarde geeft het warmteverlies in Watt per meter, per graad temperatuurverschil (in Kelvin), tussen beide zijden van het isolatiemateriaal weer. Ook hier hangt de lambdawaarde niet samen met de dikte van het materiaal. De lambdawaarde is nodig om de RD-waarde en RC-waarde te berekenen.

Bekijk hieronder het overzicht van de lambdawaarde voor de meest voorkomende isolatiematerialen, zoals PIR, glaswol, steenwol, EPS 100 en XPS.

Lambdawaarde isolatiematerialen

Isolatiemateriaal

Lambdawaarde (W/Mk)

Bekijk ons assortiment

PIR

0,019 – 0,027

PIR isolatie

Glaswol

0,032 – 0,040

Glaswol isolatie

Steenwol

0,033 – 0,040

Steenwol isolatie

EPS 100

0,032 – 0,036

EPS isolatie

XPS

0,034 – 0,036

XPS isolatie

Wat is de RD waarde van isolatiematerialen?

De RD-waarde, ook wel R waarde van isolatie genoemd, geeft de warmteweerstand van een isolatiemateriaal aan. Hoe hoger de rd-waarde, hoe hoger de isolatiewaarde. 

De ‘r’ van de RD-waarde staat voor “resistance” (weerstand), en de ‘d’ staat voor “declared” (‘verklaard’ of ‘afgegeven’): de waarde zoals aangegeven door de fabrikant. 

Deze RD waarde wordt uitgedrukt in m2K/W en wordt berekend door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde. Hoe hoger de RD-waarde, hoe beter het isolatiemateriaal in de winter warmte binnenhoudt en in de zomer warmte buiten houdt!

RD-waarde berekenen

De Rd-waarde berekent u eenvoudig door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde (ƛ) van de isolatie. Op onze website staat bij ieder product duidelijk de rd-waarde en lambdawaarde vermeld. 

RD waarde = dikte isolatiemateriaal (in meters) / lambdawaarde

Voorbeeld berekening RD-waarde

Een PIR Aluminium isolatieplaat van 10 cm dikte met een lambdawaarde van 0.022 heeft een rd-waarde van 4.54. Wilt u een hogere isolatiewaarde halen? Dan is een isolatiemateriaal met een dikte van meer dan 10 cm noodzakelijk. 

Wat is de RC-waarde?

De RC-waarde is de warmteweerstand van een volledige constructie. Bij de afkorting RC staat ‘r’ voor “Resistance” (weerstand) en ‘c’ staat voor “construction” (constructie). Een constructie is bijvoorbeeld de totale constructie van uw dak, of de wand of vloer. 

Warmte wordt namelijk niet alleen tegengehouden door het isolatiemateriaal, ook de andere delen van het dak houden de warmte/kou tegen, zoals bijvoorbeeld het hout en de dakpannen. De RC-waarde geeft dus aan wat het isolerend vermogen is van de desbetreffende constructie. Hoe hoger het getal, hoe beter de constructie is geïsoleerd.

Bouwbesluit isolatiewaarde

In het bouwbesluit staat informatie over de isolatie van bijvoorbeeld uw woning. Bij de RC-waarde is het van belang wat het bouwbesluit zegt over deze waarde. In het bouwbesluit zijn richtlijnen vastgelegd waaraan moet worden voldaan voor elk gebouw waarin mensen verblijven. 

De RC-waarde voor nieuwbouw en bestaande bouw zijn verschillend. In het bouwbesluit wordt een minimumwaarde gehanteerd voor iedere categorie. Voor het dak is het minimaal 6,3 m2 K/W, voor de vloer 3,7 m2 K/W en voor de gevel 4,7 m2 K/W. 

Meer lezen over het bouwbesluiten en isolatiewaarden? Lees ons artikel: Het bouwbesluit over isolatiewaarden en rc waarden in ons kenniscentrum.

De RC-waarde berekenen

De berekening voor de RC-waarde is niet zo eenvoudig als het simpelweg optellen van de verschillende rd-waardes. U moet namelijk rekening houden met bijvoorbeeld het isolatiemateriaal, luchtlagen, bouwmaterialen, correctiefactoren en een mogelijke koudebrug

Een constructeur kan voor u eenvoudig de berekening maken. Wilt u alvast zelf de berekening maken of gewoon weten hoe dit precies werkt? De berekening voor de RC-waarde is als volgt: 

RC- waarde = (RM + Rsi + Rse) / (1 + 𝞪) – Rsi – Rse

Toelichting:

Rm = Warmteweerstand van alle verschillende materialen in de constructie

Rsi = Warmte-overgangsweerstand (binnen / surface interior)

Rse = Warmte-overgangsweerstand (buiten / surface exterior)

α = Correctiefactor

Voor de Rsi, Rse en de α kunt u de in het bouwbesluit geformuleerde standaardwaarden gebruiken.

Rsi Rse berekenen

De waarde van α kan als volgt worden bepaald:

  1. indien het onderdeel een isolatielaag bevat die aan weerszijden wordt begrensd door een luchtlaag van meer dan 5 mm dikte, dan geldt α = 1, tenzij er voorzieningen zijn getroffen om convectie te voorkomen.
  2. indien het onder 1) gestelde niet van toepassing is en als isolatiemateriaal uitsluitend cellulair glas is toegepast, dan geldt α = 0.
  3. indien noch het onder 1) noch het onder 2) gestelde van toepassing is, maar het onderdeel – afgezien van eventuele afwerklagen (waaronder buitenspouwbladen) – onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden wordt vervaardigd, dan geldt α = 0,02.
  4. In alle overige gevallen geldt α = 0,05.

 

Rekenwaarden Rsi / Rse

Rsi (m² K/W)

Rse (m² K/W)

Vloeren bij een naar boven gerichte warmtestroom

0,10

0,10

Vloeren bij boven buitenlucht

0,17

0,04

Vloeren boven onverwarmde ruimte of kruipruimte

0,17

0,17

Uitwendige scheidingsconstructies boven verwarmde ruimte, waarvan de grootste hellingshoek met de horizontaal kleiner of gelijk is aan 75°

0,10

0,04

Overige scheidingsconstructies grenzend aan buitenlucht

0,13

0,04

Overige scheidingsconstructies

0,13

0,13

Wat is de U-waarde?

De U-waarde wordt ook wel de warmtedoorgangscoëfficiënt genoemd en geeft aan hoeveel warmte er door een vierkante meter van een specifiek constructiedeel ontsnapt per seconde. Dit wordt uitgedrukt in warmte per graad (Kelvin) temperatuurverschil, per seconde, per m². Een lagere U-waarde is beter, omdat dit een hogere isolatiewaarde betekent. De U-waarde wordt voornamelijk gebruikt om isolatie waarde van glas en ramen te berekenen.

Wat is de K-waarde?

De K-waarde geeft de globale isolatiewaarde van een huis aan, oftewel hoeveel warmte er verloren gaat door buitenmuren, vloeren, daken of ramen. Kortom: hoe goed een huis in zijn geheel geïsoleerd is. 

Een lagere K-waarde is beter, omdat dit betekent dat er weinig warmte verloren gaat. Deze waarde wordt niet heel vaak meer gebruikt, meestal zult u de Rd-waarde, RC-waarde en Lambdawaarde tegenkomen.

Isolatiewaarden: waar moet ik op letten?

U weet nu wat elke isolatiewaarde inhoudt, maar waar moet u nu precies op letten wanneer u isolatiemateriaal aanschaft? De belangrijkste waarden zijn de Rd-, RC- en Lambdawaarde. Op onze website ziet u bij elk product de Rd-waarde van het materiaal bij de gekozen dikte. 

Houd er rekening mee dat de Rd-waarde en RC-waarde juist zo hoog mogelijk moeten zijn, terwijl voor alle andere waarden geldt: hoe lager, hoe beter.

Verbouwen en isolatie

De RC-waarde is vooral van belang bij verbouwen, omdat u hierbij rekening moet houden met het bouwbesluit. Welke waarden u wilt behalen is afhankelijk van het bouwbesluit, maar ook de ruimte en het doel daarvan. Hogere isolatiewaarden hangen meestal samen met hogere kosten voor de isolatiematerialen en niet elke ruimte heeft dezelfde mate van isolatie nodig (bijv. een garage).

Meer vragen over isolatiewaarden? Of gaat u verbouwen en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van isolatie? U kunt altijd contact met ons opnemen!