Particulier en zakelijk

Voordelige isolatie voor iedereen

Menu

100% laagste prijs garantie bij Isodirect Vraag hier uw offerte aan!

Op zoek naar de beste deal? Vraag online naar de speciale prijs of bezoek onze winkel!

Hoe werkt het?
1: Kies uw gewenste product
2: Neem contact op via onze Livechat of vraag naar uw Korting
3: Ontvang binnen 10 minuten een speciale prijs

Onze klantenservice is geopend van 08:30-17:00

Tip: wij helpen u ook graag met advies voor uw klus en vinden voor u de beste deal

Isolatiewaarde: Alles over de verschillende isolatiewaardes.

Isolatiematerialen hebben verschillende isolatiewaarden. Deze isolatiewaarden worden aangegeven als RC waarde, RD waarde en de lambda waarde. Een isolatiewaarde geeft aan hoe goed het isolatiemateriaal in staat is om warmte en kou te weren. 

Maar wat betekenen deze termen precies en hoe gebruikt u deze isolatiewaarden bij de keuze voor een bepaald isolatiemateriaal? Wij geven u in dit artikel een duidelijk overzicht van alle isolatiewaarden: RD waarde, RC waarde en lambda waarde. Voor het berekenen van de RD waarde kunt u de onderstaande handige rekentool gebruiken.

Rd-waarde berekenen met rekenhulp

Bereken hoeveel en welke isolatie u nodig heeft door gemakkelijk te vergelijken met de calculator.

Isolatiewaarde tabel

In onderstaande tabel hebben we schematisch weergegeven welk isolatiemateriaal de hoogste isolatiewaarde heeft.

Materiaaldikte (in mm)

  20 mm

Materiaalsoort

Lambdawaarde

  0.019

De Rd-waarde is:

0,556 m²K/W
Isolatiemateriaal
Lambdawaarde
Pir alu glad
Glaswol kale rol ursa
Steenwol isolatie
EPS
XPS
Assortiment

Bekijk ons PIR assortiment

Bekijk ons glaswol assortiment

Bekijk ons steenwol assortiment

Bekijk ons EPS assortiment

Bekijk ons XPS assortiment

Isolatiemateriaal
Lambdawaarde
Assortiment

PIR

0,019 – 0,027

Bekijk ons PIR assortiment

Glaswol

0,032 – 0,040

Bekijk ons glaswol assortiment

Steenwol

0,033 – 0,040

Bekijk ons steenwol assortiment

EPS 100

0,032 – 0,036

Bekijk ons EPS assortiment

XPS

0,034 – 0,036

Bekijk ons XPS assortiment

In de praktijk worden de RD waarde en RC waarde het meest gebruikt. Over deze twee termen ontstaat dan ook vaak verwarring. De RD waarde geeft de isolerende werking van het isolatiemateriaal weer. De RC waarde vertelt iets over de isolerende werking van de gehele constructie. Bereken hier de Rc-waarde.

Ga direct naar:

Wat is de RD waarde?

De isolatiewaarde, ook wel Rd-waarde, geeft de warmteweerstand van isolatiemateriaal aan. Hoe hoger de isolatiewaarde, hoe meer kou en warmte wordt vastgehouden. De Rd-waarde staat vaak op de verpakking vermeld, maar u kunt de isolatie waarde ook zelf berekenen. 

De ‘r’ van de RD-waarde staat voor “resistance” (weerstand), en de ‘d’ staat voor “declared” (‘verklaard’ of ‘afgegeven’): de waarde zoals aangegeven door de fabrikant. 

Deze RD waarde wordt uitgedrukt in m²K/W en wordt berekend door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde. Hoe hoger de RD-waarde, hoe beter het isolatiemateriaal in de winter warmte binnenhoudt en in de zomer warmte buiten houdt!

RD-waarde berekenen

De Rd-waarde berekent u eenvoudig door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde (ƛ) van de isolatie. Op onze website staat bij ieder product duidelijk de rd-waarde en lambdawaarde vermeld. 

RD waarde = dikte isolatiemateriaal (in meters) / lambdawaarde

Voorbeeld berekening RD-waarde

Een PIR Aluminium isolatieplaat van 10 cm dikte met een lambdawaarde van 0.022 heeft een rd-waarde van 4.54. Wilt u een hogere isolatiewaarde halen? Dan is een isolatiemateriaal met een dikte van meer dan 10 cm noodzakelijk. 

Rd-waarde berekenen met rekenhulp

Bekijk de rekenhulp bovenaan deze pagina om de isolatiewaarde te berekenen. Met de calculator hoeft u alleen de lambdawaarde van het materiaal en de dikte van het isolatiemateriaal in te vullen. Weet u niet wat de lambdawaarde van het materiaal is? Dan kunt u het isolatiemateriaal selecteren in het menu. Of u kunt de lambdawaarde zelf invullen met behulp van de tabel met daarin de lambdawaardes per isolatiemateriaal.

Wat is de RC-waarde?

De RC-waarde is de warmteweerstand van een volledige constructie. Bij de afkorting RC staat ‘r’ voor “Resistance” (weerstand) en ‘c’ staat voor “construction” (constructie). Een constructie is bijvoorbeeld de totale constructie van uw dak, of de wand of vloer. 

Warmte wordt namelijk niet alleen tegengehouden door het isolatiemateriaal, ook de andere delen van het dak houden de warmte/kou tegen, zoals bijvoorbeeld het hout en de dakpannen. De RC-waarde geeft dus aan wat het isolerend vermogen is van de desbetreffende constructie. Hoe hoger het getal, hoe beter de constructie is geïsoleerd.

De RC-waarde berekenen

De berekening voor de RC-waarde is niet zo eenvoudig als het simpelweg optellen van de verschillende rd-waardes. U moet namelijk rekening houden met bijvoorbeeld het isolatiemateriaal, luchtlagen, bouwmaterialen, correctiefactoren en een mogelijke koudebrug

Een constructeur kan voor u eenvoudig de berekening maken. Wilt u alvast zelf de berekening maken of gewoon weten hoe dit precies werkt? De berekening voor de RC-waarde is als volgt: 

            ΣRm + Rsi + Rse

Rc =    ————————  – Rsi – Rse

                (1 + α)

Toelichting:

Rm = Warmteweerstand van alle verschillende materialen in de constructie

Rsi = Warmte-overgangsweerstand (binnen / surface interior)

Rse = Warmte-overgangsweerstand (buiten / surface exterior)

α = Correctiefactor

Voor de Rsi, Rse en de α kunt u de in het bouwbesluit geformuleerde standaardwaarden gebruiken.

De lambdawaarde; wat is dat?

De lambdawaarde, ook wel uitgedrukt als het symbool ƛ, is de warmtegeleiding van het isolatiemateriaal. Een hogere waarde betekent dat het materiaal beter warmte geleidt. In tegenstelling tot de RD-waarde en RC-waarde, wilt u dat de lambdawaarde juist zo laag mogelijk is. 

Zorg dat de lambdawaarde laag is

Om warmte vast te houden, wilt u zo min mogelijk warmte doorvoeren. Hoe minder warmte het isolatiemateriaal doorvoert, hoe beter het materiaal isoleert. Dus hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.

De lambdawaarde is echter onafhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal. Dat betekent dat een PIR isolatieplaat van 100 mm dik dezelfde lambdawaarde heeft als een PIR isolatieplaat van 20 mm dik. Een materiaal met lage lambdawaarde kan dus alsnog goed isoleren met een hogere dikte.

De eenheid voor de lambdawaarde is W/m.K. Deze waarde geeft het warmteverlies in Watt per meter, per graad temperatuurverschil (in Kelvin), tussen beide zijden van het isolatiemateriaal weer. Ook hier hangt de lambdawaarde niet samen met de dikte van het materiaal. De lambdawaarde is nodig om de RD-waarde en RC-waarde te berekenen.

Wij hebben bovenaan deze pagina een uitgebreid overzicht gemaakt met de lambdawaarden van de meest voorkomende isolatiematerialen.

Rsi Rse berekenen

De waarde van α kan als volgt worden bepaald:

 1. indien het onderdeel een isolatielaag bevat die aan weerszijden wordt begrensd door een luchtlaag van meer dan 5 mm dikte, dan geldt α = 1, tenzij er voorzieningen zijn getroffen om convectie te voorkomen.
 2. indien het onder 1) gestelde niet van toepassing is en als isolatiemateriaal uitsluitend cellulair glas is toegepast, dan geldt α = 0.
 3. indien noch het onder 1) noch het onder 2) gestelde van toepassing is, maar het onderdeel – afgezien van eventuele afwerklagen (waaronder buitenspouwbladen) – onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden wordt vervaardigd, dan geldt α = 0,02.
 4. In alle overige gevallen geldt α = 0,05.

 

Rekenwaarden Rsi / Rse

Rsi (m² K/W)

Rse (m² K/W)

Vloeren bij een naar boven gerichte warmtestroom

0,10

0,10

Vloeren bij boven buitenlucht

0,17

0,04

Vloeren boven onverwarmde ruimte of kruipruimte

0,17

0,17

Uitwendige scheidingsconstructies boven verwarmde ruimte, waarvan de grootste hellingshoek met de horizontaal kleiner of gelijk is aan 75°

0,10

0,04

Overige scheidingsconstructies grenzend aan buitenlucht

0,13

0,04

Overige scheidingsconstructies

0,13

0,13

Wat is een goede isolatiewaarde?

Een goede Rc-waarde voor het dak is: 6,3; voor de vloer: 3,7 en voor de gevel: 4,7 m2K/W. Deze normen voor isolatie zijn vastgelegd in het bouwbesluit. 

In het bouwbesluit staat informatie over de isolatie van bijvoorbeeld uw woning. Bij de RC-waarde is het van belang wat het bouwbesluit zegt over deze waarde. In het bouwbesluit zijn richtlijnen vastgelegd waaraan moet worden voldaan voor elk gebouw waarin mensen verblijven. 

De RC-waarde voor nieuwbouw en bestaande bouw zijn verschillend. In het bouwbesluit wordt een minimumwaarde gehanteerd voor iedere categorie. 

 • Dak: > Rc 6,3 m2K/W
 • Vloer: > Rc 3,7 m2K/W
 • Gevel: > Rc 4,7 m2K/W

Meer lezen over het bouwbesluiten en isolatiewaarden? Lees ons artikel: Het bouwbesluit over isolatiewaarden en rc waarden in ons kenniscentrum.

Welke materiaal heeft de hoogste isolatiewaarde?

De hoogste isolatiewaarde heeft PIR isolatiemateriaal. PIR isolatiemateriaal heeft namelijk een lambdawaarde van gemiddeld 0,022. U kunt dit aflezen in de tabel bovenaan deze pagina of het volledige artikel hier lezen: welk isolatiemateriaal heeft de hoogste isolatiewaarde? De hoogste isolatiewaarde betekent dat u met dit materiaal het dunste kunt isoleren. 

Er zijn ook nog andere isolatiematerialen die nóg beter isoleren, zoals Kooltherm. Dit is een variant op PIR isolatiemateriaal. 

Bovenaan deze pagina kunt u de exact gewenste dikte berekenen die past bij uw isolatiewens. U houdt dan rekening met de gewenste isolatiewaarde, de ruimte die u heeft en de eisen van het bouwbesluit. Maar het is ook zeer belangrijk dat de toepassing van het materiaal klopt. U kunt bijvoorbeeld wel PIR platen plaatsen boven op een plat dak, maar niet PIR platen tegen de onderkant van een plat dak plaatsen. U heeft dan kans op nare vochtproblemen. Ook kunt u kijken naar de toepassing, wilt u bijvoorbeeld geluidshinder voorkomen? Dan kunt u bijvoorbeeld beter glaswol gebruiken. Lees daarom ook het artikel over het beste isolatiemateriaal voor uw klus!

De minimale isolatiewaarde is bij renovatie voor het dak: 2,0, voor de vloer: 2,5 en voor de gevel: 1,3. Bij nieuwbouw is dat voor dak: 6,3, vloer: 3,7 en gevel: 4,7.

Deze normen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Vaak worden met het oog op de energiebesparing en het comfort gekozen voor de nieuwbouw isolatiewaarden.

Het gaat hier om de Rc-waarde, dus inclusief de warmteweerstand van de totale constructie. Zo kunt u bijvoorbeeld ook de isolerende werking van de muur of het dakbeschot meerekenen. Meestal wordt echter alleen de Rd-waarde van het  isolatiemateriaal gebruikt om het isolatiemateriaal te kiezen. Zo bent u zeker dat u voldoet aan de bouwbesluit eisen. U kunt de berekening voor de Rd-waarde bovenaan deze pagina bekijken.

Wilt u gebruik maken van subsidie? Dan heeft u bij dak, muur en vloer 3,5 m2K/W nodig en bij spouwmuurisolatie 1,1 mwK/W. 

Voor vloer isolatie is de minimale isolatiewaarde voor renovatie: 2,5, voor nieuwbouw: 3,7 m2K/W (bouwbesluit). De subsidie eisen voor vloer zijn 3,5 m2K/W.

Bij renovatie wordt vaak gekozen voor de nieuwbouw isolatiewaarde, vanwege de energiebesparing en het comfort. 

In bovenstaande waarden gaat het over de Rc-waarde, dus de isolerende werking van de totale constructie. Vaak wordt bij het kiezen van isolatiemateriaal de Rd-waarde aangehouden, zodat u zeker weet dat u voldoet aan het bouwbesluit. 

Bij de subsidie eisen wordt de Rd-waarde gehanteerd. 

De rd waarde van dakisolatie moet zijn voor renovatie: 2,0 m2K/W en voor nieuwbouw: 6,3 m2K/W. De subsidie eisen voor dak zijn 3,5 m2K/W.

Bij renovatie wordt vaak gekozen voor de nieuwbouw isolatiewaarde, vanwege de energiebesparing en het comfort. 

In bovenstaande waarden gaat het over de Rc-waarde, dus de isolerende werking van de totale constructie. Vaak wordt bij het kiezen van isolatiemateriaal de Rd-waarde aangehouden, zodat u zeker weet dat u voldoet aan het bouwbesluit. 

Bij de subsidie eisen wordt de Rd-waarde gehanteerd. 

De rd waarde voor muurisolatie moet zijn voor renovatie: 1,3 m2K/W en voor nieuwbouw: 4,7 m2K/W. De subsidie eisen voor muur zijn 3,5 m2K/W, voor spouwmuur is dit: 1,1 m2K/W.

Bij renovatie wordt vaak gekozen voor de nieuwbouw isolatiewaarde, vanwege de energiebesparing en het comfort. 

In bovenstaande waarden gaat het over de Rc-waarde, dus de isolerende werking van de totale constructie. Vaak wordt bij het kiezen van isolatiemateriaal de Rd-waarde aangehouden, zodat u zeker weet dat u voldoet aan het bouwbesluit. 

Bij de subsidie eisen wordt de Rd-waarde gehanteerd. 

De RD-waarde is de warmteweerstand van één materiaal, terwijl de RC-waarde de isolerende werking geeft van de gehele constructie.

De Rd-waarde berekent u zo: Rd = isolatiedikte / lambdawaarde = 0,200/0,036 => Rd – 5,56 (m2K/W). 

De Rc-waarde is de optelsom van de Rd-waardes. 

In de praktijk worden de RD waarde en RC waarde het meest gebruikt. Over deze twee termen ontstaat dan ook vaak verwarring. De RD waarde geeft de isolerende werking van het isolatiemateriaal weer. Dit wordt ook wel RD waarde isolatie genoemd. De RC waarde vertelt iets over de isolerende werking van de gehele constructie.

RC waarde: resistance construction

De ‘r’ in RC waarde staat voor Resistance, wat ‘weerstand’ betekent. Om de RC-waarde te kunnen berekenen heeft u de lambdawaarde nodig.

De formule voor de lambdawaarde = warmtegeleidingscoëfficiënt / L-waarde / ƛ . U hoeft deze uiteraard niet zelf uit te rekenen. Wij hebben hierboven een uitgebreid overzicht gemaakt met de lambdawaarden van de meest voorkomende isolatiematerialen. Gebruik de rekenaar bovenaan deze pagina om de Rd waarde te meten. 

De minimale isolatiewaarde is bij renovatie voor het dak: 2,0, voor de vloer:2,5 en voor de gevel:1,3. Bij nieuwbouw is dat voor dak: 6,3, vloer: 3,7 en gevel: 4,7.

Bij Deze normen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Vaak worden met het oog op de energiebesparing en het comfort gekozen voor de nieuwbouw isolatiewaarden.

Het gaat hier om de Rc-waarde, dus inclusief de warmteweerstand van de totale constructie. Zo kunt u bijvoorbeeld ook de isolerende werking van de muur of het dakbeschot meerekenen. Meestal wordt echter alleen de Rd-waarde van het  isolatiemateriaal gebruikt om het isolatiemateriaal te kiezen. Zo bent u zeker dat u voldoet aan de bouwbesluit eisen. U kunt de berekening voor de Rd-waarde bovenaan deze pagina bekijken.

Wilt u gebruik maken van subsidie? Dan heeft u bij dak, muur en vloer 3,5 m2K/W nodig en bij spouwmuurisolatie 1,1 mwK/W. 

Rd = isolatiedikte / lambdawaarde = 0,200/0,036 => Rd – 5,56 (m2K/W). Hoe hoger het getal (Rd waarde), hoe beter de warmteweerstand en isolatiewaarde is.  

Ieder isolatiemateriaal heeft een specifieke lambdawaarde, uitgedrukt in m2K/W. De isolatiewaarde tabel en handige calculator vindt u bovenaan deze pagina.

 • De lambdawaarde geeft aan hoe goed het materiaal warmte geleid. Zo geeft EPS (piepschuim) de warmte makkelijker door dan PIR isolatie. Hierdoor kunt u met PIR met minder dik isolatiemateriaal plaatsen.
 • Kortom, de dikte in combinatie met de lambdawaarde (warmteweerstand) van het materiaal bepaalt hoe goed u uiteindelijk isoleert. Uiteraard geldt: hoe dikker u isoleert, hoe hoger de Rd-waarde.

Advies nodig voor de isolatiewaarde van uw isolatieklus?

Vertel ons waar we u mee kunnen helpen:

  Isodirect direct goede isolatiematerialen

  alle adviespagina's