Wij worden goed beoordeeld op
     feedback company

Winkelwagen

Het bouwbesluit over isolatie en Rc-waarde

Het bouwbesluit over isolatie en Rc-waarde

De voordelen van isolatie zijn duidelijk: u wint aan comfort, bespaart op de energierekening en het is duurzaam. Vanuit de overheid zijn er een aantal richtlijnen opgesteld waaraan de thermische isolatie (de rc-waarde) van een gebouw moet voldoen. Let op: het gaat hier om de Rc-waarde, dus de isolatiewaarde van de totale constructie. 

Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het BouwbesluitHieronder vindt u daarvan een overzicht.

De volgende Rc-waarden zijn minima waaraan een gebouw moet voldoen. Wij hebben in een artikel voor het gemak uitgelegd hoe de Rc-waarde precies werkt!

Constructie Nieuwbouw Renovatie
Gevels
Rc 4,7 m2 K/W
Rc 1,3 m2 K/W
Daken
Rc 6,3 m2 K/W
Rc 2,0 m2 K/W
Vloeren
Rc 3,7 m2 K/W
Rc 2,5 m2 K/W

Rc-waarde voor gevels, daken en vloeren

1. Gevels.

  • Verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte. 
  • Inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte. 
  • Een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen.

2. Daken.

  • Horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte. In de praktijk vallen hier voornamelijk platte en schuine daken onder.

3. Vloeren. 

  • Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte. 
  • Een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en de grond of het water. 
  • In de praktijk dus altijd de vloer, zolang zich hier direct onder een kruipruimte, zand of water bevindt.

Nieuwbouw en renovatie bouwbesluit eisen

In het bouwbesluit bestaan voor zowel nieuwbouw als renovatie aparte eisen. Maar wat is nu precies nieuwbouw? En wat is renovatie?

Nieuwbouw 

  • Alle volledig nieuw te bouwen woningen.
  • Aan-/opbouwen (denk aan het plaatsen van een dakkapel of uitbouw). 
  • Verbouwingen waarbij minimaal 25% van het oppervlak van de integrale gebouwschil (dak, gevel, vloer) wordt gewijzigd of vergroot. Bij een grote verbouwing is de kans groot dat u rekening dient te houden met de nieuwbouw eisen voor uw constructie, zoals vastgelegd in het bouwbesluit.
 

Is uw verbouwing van een wat kleiner formaat dan 25%, dan gelden de renovatie richtlijnen. Deze eisen liggen lager dan bij nieuwbouw. Kleine verbouwingen komen vaak voor bij het na-isoleren van een spouwmuur of na-isolatie van een hellend dak tegen het dakbeschot of onder de pannen. Desalniettemin, moet iedere renovatie minimaal voldoen aan de Rc-waarde van 1,3 m2K/W. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de huidige isolatiewaarde (het rechtens verkregen niveau) de ondergrens is van de nieuw te behalen isolatiewaarde. 

Energielabels en de EPC-eisen

Energielabels worden steeds belangrijker en steeds meer mensen dragen hun steentje bij aan duurzaam wonen. Een goed energielabel kan gehaald worden met isolatiemateriaal. Daarnaast kunt u ook denken aan andere energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen of een verbeterde ventilatie. 

De zogenaamde EPC-eisen dragen ook bij aan duurzaam wonen. De EPC staat voor een energieprestatiecoëfficiënt. Deze index geeft aan hoe energie efficiënt een woning is in vergelijking met het basisjaar 1990. Moderne woningen dienen nu te voldoen aan een EPC getal van 0,4. Dat betekent dat een woning 40% energiezuiniger is dan in 1990.

Isolatiemateriaal en de hoogste rc-waarde

Welk isolatiemateriaal voor uw klus het beste is, blijft altijd een belangrijke afweging, omdat u voor het behalen van een bepaalde rc-waarde het juiste isolatiemateriaal dient te gebruiken. Wat het beste isolatiemateriaal is voor uw klus kunt u nalezen op deze pagina: wat is het beste isolatiemateriaal voor mijn klus? Ieder isolatiemateriaal heeft zijn eigen thermische eigenschappen met specifieke isolatiewaardes. De meest gebruikte isolatiematerialen zijn PIR, glaswol, steenwol en EPS. PIR is daarbij vaak favoriet, omdat deze het beste isoleert met een geringe dikte. Op die manier bereikt u eenvoudig de benodigde Rc-waarde.

Isoleren volgens de richtlijnen? Bekijk dan ook zeker het bouwbesluit of neem contact met ons op voor vragen.