Wij worden goed beoordeeld op
     feedback company

Winkelwagen

Isolatiewaarde – rd waarde – rc waarde – lambdawaarde begrijpelijk uitgelegd

Isolatiewaarde – rd waarde – rc waarde – lambdawaarde begrijpelijk uitgelegd

Een gemakkelijk en snel overzicht over de isolatiewaarde – rd-waarde – rc-waarde en lambdawaarde. Wij begrijpen maar al te goed dat isoleren al moeilijk genoeg is, al die vaktermen bij elkaar kunnen uw gedachten goed laten duizelen. Daarom nog eens dit complete overzicht.

De rd-waarde, rc-waarde en lambdawaarde vertellen u iets over de mate waarin isolatiemateriaal in staat is om warmte en kou te weren. In de praktijk worden de rd-waarde en rc-waarde het meest gebruikt. Hier ontstaat dan ook de meeste verwarring (wellicht omdat het slechts 1 letter verschilt: ‘d’ of ‘c’). De rd-waarde geeft de isolerende werking van het isolatiemateriaal aan, waar de rc-waarde de isolerende werking van de gehele constructie weergeeft.  

De rc-waarde staat voor Resistance, wat ‘weerstand’ betekent. Om de Rc-waarde te kunnen berekenen heeft u de lambdawaarde nodig. 

De formule voor de lambdawaarde = warmtegeleidingscoefficient / L-waarde / ƛ . U hoeft deze uiteraard niet zelf uit te rekenen, wij hebben hieronder al een overzichtje gemaakt met de lambdawaardes van alle meest voorkomende isolatiematerialen!

Wat is de lambdawaarde?

De lambdawaarde is de warmtegeleiding van het isolatiemateriaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert. Dat is toch even schakelen: bij de Rd-waarde en Rc-waarde wilt u het liefst zo hoog mogelijk hebben, maar voor de lambdawaarde is lager beter. Hoe zit dat? Bij het vasthouden van warmte wilt u zo min mogelijk warmte doorvoeren. Hoe minder warmte het isolatiemateriaal doorvoert, hoe beter het materiaal isoleert. De lambdawaarde is dus ook onafhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal. Dat betekent dat een PIR isolatieplaat van 100 mm dik dezelfde lambdawaarde heeft als een PIR isolatieplaat van 20 mm dik.

De eenheid voor de lambdawaarde is W/m.K. Deze waarde betekent het warmteverlies in Watt per meter, per graad temperatuurverschil, tussen beide zijden van het isolatiemateriaal. Ook hier hangt de lambdawaarde niet samen met de dikte van het materiaal. De lambdawaarde is nodig om de Rd-waarde en Rc-waarde te berekenen. 

Bekijk hieronder het overzicht van de lambdawaarde voor de meest voorkomende isolatiematerialen, zoals PIR, glaswol, steenwol, EPS 100 en XPS.

Lambdawaarde overzicht

Isolatiemateriaal Lambdawaarde Bekijk ons assortiment
PIR
0,019 – 0,027
PIR isolatie
Glaswol
0,032 – 0,040
Glaswol isolatie
Steenwol
0,033 – 0,040
Steenwol isolatie
EPS 100
0,032 – 0,036
EPS isolatie
XPS
0,034 – 0,036
XPS isolatie

Wat is rd-waarde?

De rd-waarde is de isolatiewaarde van het materiaal, zoals aangegeven door de fabrikant. Hoe hoger de rd-waarde, hoe hoger de isolatiewaarde. De ‘d’ van Rd-waarde staat voor “declared”, direct vertaald: ‘verklaard’ of ‘afgegeven’. Ieder isolatiemateriaal heeft een bepaalde Rd-waarde. Deze wordt uitgedrukt in m2K/W. De Rd-waarde bereken je door de dikte te delen door de lambdawaarde. Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter het isolatiemateriaal in de winter warmte binnenhoudt en in de zomer warmte buitenhoudt!

Hoe Rd waarde berekenen

De rd-waarde bereken je eenvoudig door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde (ƛ) van de isolatie. Op onze website staat bij ieder product duidelijk de rd-waarde en lambdawaarde vermeld. 

Rd waarde = dikte isolatiemateriaal (in meters) / lambdawaarde

Voorbeeld berekening Rd-waarde

Een PIR Aluminium isolatieplaat van 10 cm dikte met een lambdawaarde van 0.022 heeft een rd-waarde van 4,54.  Wilt u een hogere isolatiewaarde halen, dan zult u dikker dan 10 cm moeten isoleren.

Wat is de Rc-waarde?

De Rc-waarde is de warmteweerstand van de gehele constructie. Dat betekent bijvoorbeeld de totale constructie van uw dak. De warmte wordt namelijk niet alleen tegengehouden door het isolatiemateriaal, ook de andere delen van het dak houden de warmte/kou tegen, zoals bijvoorbeeld het hout en de dakpannen. De Rc-waarde geeft dus aan wat het isolerend vermogen is van de gehele constructie. Hoe hoger het getal, hoe beter de ruimte is geïsoleerd.

Rc-waarde van de constructie

Het isolerend vermogen van de gehele constructie wordt gemeten door de Rc-waarde. Bij de afkorting Rc staat R voor Resistance, wat ‘weerstand’ betekent en ‘c’ staat voor ‘construction’. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de constructie isoleert. Een constructie is bijvoorbeeld uw wand of dak, maar kan ook uw vloer zijn. Hierbij is het belangrijk wat het bouwbesluit zegt over de Rc-waarde. De Rc-waarde voor nieuwbouw en bestaande bouw zijn verschillend. Zij hanteren een minimum voor iedere categorie: dak, vloer, gevel. 

Dak: > Rc 6,3 m²K/W

Vloer: > Rc 3,7 m²K/W

Gevel: > Rc 4,7 m²K/W

De specifieken van het bouwbesluit hebben wij besproken in dit artikel in ons kenniscentrum! 

De Rc-waarde berekenen

De berekening voor de Rc-waarde is niet zo eenvoudig als het simpelweg optellen van de verschillende rd-waardes. U moet namelijk rekening houden met bijvoorbeeld het isolatiemateriaal, luchtlagen, bouwmaterialen, correctiefactoren en een koudebrug. Een constructeur kan voor u eenvoudig de berekening maken. 

De berekening voor de Rc-waarde leest u hieronder. 

Rc = (RM + Rsi + Rse) / (1 + 𝞪) – Rsi – Rse

Toelichting:

Rm = Warmteweerstand van alle verschillende materialen in de constructie

Rsi = Warmte-overgangsweerstand (binnen / surface interior)

Rse = Warmte-overgangsweerstand (buiten / surface exterior)

α = Correctiefactor

Voor de Rsi, Rse en de α kunt u de in het bouwbesluit geformuleerde standaardwaarden gebruiken.

Rsi Rse berekenen

De waarde van α kan als volgt worden bepaald:

  1. indien het onderdeel een isolatielaag bevat die aan weerszijden wordt begrensd door een luchtlaag van meer dan 5 mm dikte, dan geldt α = 1, tenzij er voorzieningen zijn getroffen om convectie te voorkomen.
  2. indien het onder 1) gestelde niet van toepassing is en als isolatiemateriaal uitsluitend cellulair glas is toegepast, dan geldt α = 0.
  3. indien noch het onder 1) noch het onder 2) gestelde van toepassing is, maar het onderdeel – afgezien van eventuele afwerklagen (waaronder buitenspouwbladen) – onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden wordt vervaardigd, dan geldt α = 0,02.
  4. In alle overige gevallen geldt α = 0,05.
Rekenwaarden Rsi / Rse Rsi (m² K/W) Rse (m² K/W)
Vloeren bij een naar boven gerichte warmtestroom
0,10
0,10
Vloeren bij boven buitenlucht
0,17
0,04
Vloeren boven onverwarmde ruimte of kruipruimte
0,17
0,17
Uitwendige scheidingsconstructies boven verwarmde ruimte, waarvan de grootste hellingshoek met de horizontaal kleiner of gelijk is aan 75°
0,10
0,04
Overige scheidingsconstructies grenzend aan buitenlucht
0,13
0,04
Overige scheidingsconstructies
0,13
0,13